TEAM Together Everyone Achieves More

Natuurlijk een gruwel dat we in het Nederlands van Team niet zo’n mooi acroniem kunnen maken. Dat weerhoudt me er niet van om in dit blog voor heel veel mensen het bekende acroniem als titel te gebruiken. Samenwerken, ik kan niet genoeg benadrukken vind ik zelf, hoe waardevol dat is. 1+1=meer dan 3.

In de achterliggende maanden hebben wij veel teams getraind. Wat ons opgevallen is dat er in sommige teams het bewustzijn is dat je elkaar nodig hebt om meer te kunnen bereiken. De teams die dat konden pakken presteerden meer dan teams die bestonden uit allemaal individuen in eigen koninkrijkjes.

Sommige teams wisten verstandelijk dat samenwerken meer oplevert, maar ze wisten niet hoe ze dat in de praktijk vorm konden geven. Door middel van teamcoaching en training zijn deze teams een stap verder gekomen.

Vooral de verhalen die de teamleden kwamen vertellen bij een vervolgbijeenkomst waren zeer inspirerend. Het besef dat ze elkaar nodig hebben was mooi om te zien. Zo heeft een team een technisch voorzitter aangesteld die het vergaderproces in de gaten hield. Men koos voor een persoon die op een heel mooie manier zonder dominant te zijn kan sturen. Zo verwoordde men ook de keus voor deze persoon.

Kortom, er is veel winst te halen in teams. Waar staat jouw team? We helpen je graag om jouw team een niveau hoger te tillen.

Hermien Dannenberg