Visie

Movimente is uit op groei van mensen. De naam Movimente is ontstaan uit verschillende Latijnse woorden. De naam bevat moveo wat ‘verplaatsen’ en ‘bewegen’ betekent. Ook zit het woord momentum verborgen in Movimente. Momentum draagt als woord heel veel betekenissen in zich: verandering, keer, beslissing, drijfveer, krachtsinspanning en ogenblik. Al die betekenissen hebben een verband met de organisatie Movimente.

Movimente richt zich op mensen die er aan toe zijn om op dit ogenblik een verandering aan te gaan, door misschien een frisse beslissing te nemen of door innerlijke kracht huidige gewoontes te verschuiven. Door zelfinzicht is de mens in staat om te verschuiven wat er te verschuiven valt.

De trainers van Movimente kenmerken zich door warmte en kracht. In de training is er ruimte voor iedereen. Movimente gaat er van uit dat iedereen aan elkaar kan bijdragen. Er wordt niet gesproken over goede of foute communicatie. De uitdaging is om te kijken hoe je plezierig en werkbaar kan communiceren.

De werkwijze van Movimente is tevens geïnspireerd door de ervaring en kennis van Hermien en Eva. De energie en kracht zijn vertaald naar een interactief programma, gebaseerd op de accelerated learning technieken, die cursisten in staat stellen sneller te leren, meer te onthouden en heel veel plezier te hebben. De trainingen zijn zo energiek dat er geen tijd is om af te dwalen of niet mee te doen. De cursist gaat zeker met nieuwe handvatten weer op pad.

 

Movimente bedient organisaties die ECHT gaan voor VERANDERING. Dan alleen kan Movimente kwaliteit garanderen. Een mens verandert niet in één dag. Een mens verandert als er voldoende handvatten zijn en als er een plan beschikbaar is. Daarom zijn de trajecten ook zodanig ingericht: hetzij met zelfstudie van 2 maanden en een terugkommiddag, hetzij als traject bestaande uit verschillende stappen, gebaseerd op een PLAN.