De opleiding

Door de ander te leren (her)kennen in een belangrijk aspect, namelijk de manier van denken, wordt het mogelijk de ander beter te begrijpen waardoor men in staat is beter af te stemmen zodat men van elkaars kwaliteiten gebruik kan maken in plaats van zich te ergeren aan elkaars tekortkomingen. Pas dan krijg je een team dat echt cumulatief kan samenwerken en complementair is aan elkaar.

We kijken dus naar de verschillende denkwijzes van mensen. Je kan dat vergelijken met het spreken van verschillende talen. Het gaat daarbij bij de denkwijzes in eerste instantie om de wetenschap dát andere mensen een andere taal kunnen spreken. Weet je dat namelijk niet en spreek jij iemand aan in jouw moedertaal zonder je bewust te zijn dat die ander die taal niet spreekt, dan denk je ‘waarom begrijpt hij me nou niet, ik zeg het toch duidelijk?’. De wetenschap dat die ander het niet begrijpt, omdát hij een andere taal spreekt, maakt dat je meer geduld met zo iemand hebt en de irritatiedrempel hoger komt te liggen.

De opleiding wordt door ons verzorgd in verschillende branches. In zowel profit als non-profit sluiten De Denkwijzes goed aan bij wat nodig is voor begrip voor elkaar, goede samenwerking alsook begrip voor de clienten en klanten. We hebben dit programma verzorgd in het middelbaar onderwijs, mbo, zorginstellingen, productiebedrijven, patiëntenverenigingen en ziekenhuis.

Meer info

In deze opleiding leer je minimaal:

• Wat jouw primaire denkwijze is
• Hoe je de verschillende denkwijzes kunt herkennen
• De basis hoe je af kan stemmen op de taal van de ander

Resultaten die je kunt verwachten na deze opleiding:

• Meer begrip waardoor irritatie en frustraties voorkomen kunnen worden
• Inzicht in je eigen sterke kwaliteiten (van communicatie)
• Inzicht in je valkuilen (van communicatie)

Daarnaast wordt gekeken wat er voor het team of organisatie speciale ontwikkelpunten zijn. Daar wordt in het programma op afgestemd. Zo kunnen we de opleiding uitbreiden met verschillende modules waaronder:

  • De Denkwijzes en vergaderen
  • De Denkwijzes en verandering
  • De Denkwijzes en samenwerken
  • De Denkwijzes en feedback geven en ontvangen
  • De Denkwijzes en leiding geven
  • De Denkwijzes en voeren van lastige gesprekken

Datum en locatie

De Denkwijzes in de Praktijk wordt In Company gegeven. Het programma wordt afgestemd op de interne situatie. Er wordt dan vooral gewerkt vanuit cases vanuit de werksituatie. Voordeel van In Company is dat iedereen dezelfde opleiding krijgt en dat mensen elkaar kunnen aanspreken op de implementatie en de voortgang.

Intakegesprek en uitbrengen offerte

Een opleiding is voor ons nooit een standaardopleiding. Wij passen de opleiding aan, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld van de deelnemer voor een optimaal resultaat. We maken graag een afspraak voor een intakegesprek waarin we inventariseren wat de behoefte is. Daarna brengen we een offerte uit.