De denkwijzes in de zorgpraktijk

Moedeloos loopt EVV’er Jacqueline door de gang in het verzorgingstehuis. Ze heeft zo haar best gedaan om goed uit te leggen aan de mantelzorgers dat de verpleging het niet alleen kan en dat samenwerken zo belangrijk is. Toch is het gesprek in het verkeerde keelgat geschoten. De mantelzorgers zijn over de toeren omdat ze niet weten hoe ze alle taken gedaan moeten krijgen. Jacqueline is de moed kwijt om opnieuw in gesprek te gaan. Samen bekijken we wat er gebeurd is en waar de sleutel tot de oplossing zit. Jaqueline kent de theorie van de denkwijzes en komt al gauw tot het inzicht dat ze als vanzelf vanuit haar denkwijze het gesprek is aangegaan. Ze was in alle spanning vergeten om eerst te luisteren en zich te verplaatsen in de denkwijze van de mantelzorgers. We bedenken vragen die ze kan stellen waardoor de mantelzorgers zich gehoord en gezien voelen. Daarna ontstaat er meestal ruimte om ook de invalshoek van het verplegend personeel te berde te brengen.

Team De Roos

Team De Roos heeft genoeg van een medewerker die om de haverklap naar beneden loopt om een sigaret te roken. Onderling wordt er flink gesproken over deze situatie. De meeste teamleden hebben bij elkaar gelobbyed en gevraagd of ze zich ook ergeren aan deze situatie. De medewerker die rookt voelt dat haar collega’s haar vermijden. Ze trekt zich nog meer terug en in de teamoverleggen zegt ze amper iets. Dit leidt opnieuw tot ergernissen. Door inzicht in de denkwijzes realiseren de medewerkers zich dat het niet bespreekbaar maken van ergernissen ertoe gaat leiden dat niemand zich meer veilig voelt in dit team. Het met elkaar bespreken van de situatie is een herkenbare actie, maar niet een helpende actie. Door vanuit respect voor elkaars denkwijze en moedertaal het gesprek aan te gaan, komt dit team erachter dat het roken een manier is voor de collega om zich staande te houden in de hectiek van de dag. De rokende medewerker wordt zich bewust van hoe vaak ze zich terugtrekt en wat ze anders kan doen om toch de hectiek aan te kunnen.

Eerst luisteren, dan begrepen worden

De denkwijzes: een handvat om vanuit respect het gesprek aan te gaan. Eerst luisteren dan begrepen worden, alsook de ander behandelen zoals de ander behandeld wil worden. Dat is de basis. Vertrekken vanuit het standpunt dat de ander een andere moedertaal/denkwijze kan hebben. De ander is dus niet per definitie raar, maar anders. Het kennen van de denkwijzes neemt veel vooroordelen de wind uit de zeilen. Ook al betekent het niet dat je soms in verwondering kan kijken naar hoe de communicatie kan verlopen.