Over Movimente

De drijvende krachten achter Movimente zijn Hermien Dannenberg en Eva Keblusek. De samenwerking is ontstaan vanuit de overtuiging en ervaring dat bundeling van krachten effectiever is (1+1>3), alsook inspirerender.

Samenwerking zorgt voor versnelde groei van bedrijven/organisaties en mensen. Daarom brengen wij dit thema vanuit ervaring in onze werkzaamheden in. De bundeling van krachten levert ook een bundeling van competenties op, zowel in ons eigen bedrijf als in de bedrijven waar wij onze bijdrage leveren.

De bedrijven en organisaties die wij helpen zijn divers. Allereerst denken wij mee met de organisaties of de afdelingen die ons inhuren en bekijken we wat er nodig is. Daarna ontwikkelen we een maatwerktraject dat afgestemd is op de specifieke vraag van onze opdrachtgever, waarbij we het eindresultaat voordurend voor ogen houden. Dat betekent dat iedere training die we geven niet op zichzelf staat, maar dat er altijd nazorggeleverd wordt om de resultaten en inzichten van de deelnemers te implementeren en helpen waarborgen.

Hermien heeft in de achterliggende jaren ervaring opgedaan in verschillende branches, bij non-profit organisatiesonderwijs en de ict-branche. Tijdens haar studie Nederlandse taal en cultuur aan de universiteit van Utrecht werd haar belangstelling gewekt voor communicatie. Zij verdiepte zich in verschillende communicatiestijlen, waarin ze ook een aantal opleidingen volgde en is daar nooit meer mee gestopt. Haar opvatting is dat het goed is dat een expert zich blijvend schoolt, om zo te blijven groeien en zichzelf te blijven uitdagen.

Eva studeerde biologie en is, na het afronden van haar promotieonderzoek, overgestapt naar de meer praktische en interactieve kant van de mens: het delen van kennis en ervaring op het gebied van persoonlijke groei, communicatie en samenwerking. Naast psychotherapie heeft ze verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van communicatie en leiderschap, waarin ze zich vanuit interesse blijvend is gaan ontwikkelen. Inmiddels heeft ze ervaring opgedaan bij verschillende organisaties zowel bij profit als non-profit instellingen, zowel in grote bedrijven als gemeentelijke instellingen.

De ontwikkeling en groei van mensen en het bijdragen aan een energieke en inspirerende samenwerking is de drijfveer van MovimenteMovimentevindt het belangrijk dat de trainingen die ze aanbiedt gebaseerd zijn op ervaringen en dat de onderwerpen die aan bod komen geïntegreerd zijn in de manier van communiceren en handelen van de trainers die ingezet worden. Het gaat niet om spreken over, maar om delen van.

Een unieke bijkomstigheid is de trajecten die Eva en Hermien samen doen. Door letterlijk te laten zien hoe je kan samenwerken en de juiste kwaliteiten op het juiste moment in te zetten, is menig team geïnspireerd geraakt.

Movimente geeft bedrijven en organisaties:

  • een goede spiegel die onderlinge dynamiek en verhoudingen inzichtelijk gemaakt
  • inzicht in de valkuilen en krachten van communicatie en samenwerking en handvatten om deze te verbeteren
  • inzicht in het soort leiderschap dat de leidinggevenden laten zien
  • het zetje om de medewerkers uit te dagen verantwoordelijkheid te nemen en volledig voor de zaak te gaan

Movimente

  1. staat voor inspiratie, passie, kwaliteit en energieke samenwerking.
  2. richt zich op de kwaliteiten en talenten van de mensen met wie ze samenwerkt.
  3. vindt partnerschap en samenwerking belangrijk. Iemand kan niet alles, maar samen kun je wel veel!
  4. gaat uit van het principe van overvloed en delen.
  5. gaat voor open communicatiegelijkwaardigheid en respect.
  6. gaat voor kwaliteit en neemt alleen die trajecten aan waarin de opdrachtgever ook de tijd wil nemen voor verandering.